Bok/Böcker

 

Oftast så läser man en bok men det finns även de som bara kollar på bilder.

Vad är en bok?

En bok är ett medium för kommunikation där innehållet kan, men måste inte vara det, någon form av litteratur. En bok består av flera sammanhäftade eller ihoplimmade blad, innehållet visas oftast med texter och med bilder. En bok täcks ofta av ett omslag där man får upplysningar om bokens titel och författare. Unesco har lagt definitionen för en bok som en icke-periodisk tryckt publikation och som bestående av minst 49 sidor. Det finns idag många olika typer av böcker med allt från pocketböcker till inbundna böcker i flera varianter från pekböcker till talböcker. En bok har dock också en mindre specifik betydelse, där det kan syfta på såväl en bokrulle som en e-bok. En bok kan också vara detsamma som ett litterärt verk, som i frasen "Charles Darwins bok Om arternas uppkomst". En bok kan också vara en del i ett längre verk, som Första mosebok är den första delen av Gamla testamentet. Liknande produkter är tidningar och tidskrifter.

Etmyologi

Trädet bok förknippar man med ordet bok. Ordet har funnits i svenskan sedan 1600-talet som i början böjdes till bök. Många andra språk förknippar man bokens namn med trädet bok. Troligtvis har ordet bok sitt ursprung från indoeuropeisk böcker där man gjorde böcker av tunna skivor bokträ som man häftade ihop till böcker. 

Latin - Ett annat ord för bok är det latinska namnet liber. som betyder bast, och som också kan kallas för bok eftersom man i tidigare tider gjorde skrivmaterial av en speciell sorts bast. Ett annat ord på latin som även kan syfta på bok är codex

Sentida ord - Blok, kan syfta på något som har ett liknande utseende som en bok, det kan vara en text på internet som publiceras på en blogg. Det kan även vara en tryckt bok vars text är baserat från en blogg.

Historia

De första böckerna bestod av rullar, så kallade papyrusrullar. Texten skrev man bara på den ena sidan av papyrusarken och omfattningen av texten på varje rulle var endast en avdelning av ett verk som kunde bestå av flera rullar.

Pergament - Runt år 600 efter Kristus skrev man nästan uteslutande på så kallade pergament. Eftersom det var ett mycket dyrt att framställa pergament så återanvände man pergamenten genom att ta bort text med pimpsten. Man förvarade rullarna på bibliotek.

Boktryckarkonsten - I samband med uppfinningen av lumppappret skedde det stora förändringar i böckernas både yttre och inre. Boktryckare och formskärare samarbetade för att framställa den tidens smaks tilltalande arbete. Sedan följde århundrade med olika stilriktningar i böckernas utformning. Med hjälp av tecknare och gravörer och kopparstickare fick en stor del i bokens utveckling. Det var även under uppfinnandet av boktryckarkonsten som började häfta och binda böckerna. 

Medeltiden - Förbättrades tekniken med att förvara och skydda böcker man tog hjälp av tjocka träskivor. Man började även klä skivorna med pergament eller läder som man höll fast med remmar. Under 1400-talet började man även sätta titlar på framsidan på böcker, mestadels på stora vetenskapliga böcker.